Contact

Gees Drenthe

Gees Drenthe

Wilt u Drenthe gaan ontdekken?
Zowel de mooie natuur als de gezellige esdorpen?
Gees in Drenthe is echt de uw bezoek waard!

Het esdorp Gees in Drenthe

Het dorp Gees in Drenthe is een klein esdorp wat behoort tot gemeente Coevorden.
Middenin de driehoek van Hoogeveen, Emmen en Coevorden vindt u in Drenthe Gees.
Gees ligt op een rug van dekzand en kleileem te midden van fraai natuurschoon.
De trots van het dorp Gees in Drenthe is de enorme zwerfkei van 30.000 kilo die op de es werd gevonden.
 

De historie van Gees in Drenthe

De naam Gees werd voor het eerst aangetroffen in een acte uit 1208 van het bisdom Utrecht.
Het is naar alle waarschijnlijkheid afgeleid van gies, dat onvruchtbaar betekent.
Gees ligt op een langgerekte zandhoogte van een vroeger inderdaad onvruchtbaar gebied.
De lager gelegen veldgronden, die omzoomd worden door houtwallen, vormen de hooi- en
weilanden in het stroomdal van het Loodiep.
Behalve door het Loodiep wordt de marke van Gees ook omsloten door het stroomdal van het Drostendiep,
dat zich uitstrekt tot Oosterhesselen.
Rondom deze stroompjes heeft zich in de loop der jaren een prachtig landschap ontwikkeld, waarvan het natuurreservaat de 'Hooge Stoep' ten westen van Gees het meest tot de verbeelding spreekt.

Staatsbosbeheer heeft hier twee terreinen: de Geeserstroom en de boswachterij Gees.
De Geeserstroom bestaat uit 132 hectare kleine bosjes met enkele percelen graslanden ligt langs het Drostendiep.
De boswachterij Gees omvat niet alleen 854 hectare naaldbossen met hier en daar in de ontginningsbossen nog enkele stukken natte en droge heide, maar ook 1348 hectare grasland van de Mepper hooilanden, die een een natuurbestemming krijgen.

Om de esgronden vruchtbaarder te maken werden vanaf de vroege Middeleeuwen
heideplaggen met schapenmest vermengd.
Vanaf de jaren twintig tot na de Tweede Wereldoorlog werden in het kader van de werkverschaffing
honderden hectares heide in bos en bouwland omgezet.
Begin 1800 behoorde de marke van Gees tot de grootste van Drenthe en waren er drie schaapskudden
met zo'n drieduizend schapen.

Gees in Drenthe had vroeger drie brinken. Deze zijn verdwenen omdat er nieuwe boerderijen op werden gevestigd.
Naast de bekende Drentse boombrinken kende Gees ook zogenoemde weidebrinken;
het gebied aan de westkant van het dorp heet nu nog 'de Brinken'.

Vrijwel alle boerderijen die hier staan, stonden er begin vorige eeuw ook al, zij het dan in een andere vorm.
De daken waren van riet en heideplaggen, er was meer hout in verwerkt en de muren waren van 'waand':
vakwerk, opgevuld met gevlochten takken en afgedekt met riet en leem.
Alle bouwmaterialen haalde men uit de directe omgeving: leem uit de 'liemkoelen',
riet van de waterkant en hout uit het 'holt', het bij het dorp behorende bos of de erfbeplanting.

Tot drie maal toe heeft het dorp als gevolg van de vele toegepaste brandbare materialen
met hevige branden te maken gehad.
Kenmerkend is de enigszins ordeloos aandoende ligging van de boerderijen,
die door wegen met elkaar en de esgronden zijn verbonden.
De boerderijen staan meestal met de achterbaanders (grote bedrijfsdeuren) naar de weg gekeerd en
hier en daar bestaat de erfverharding nog uit veldkeien.

Binnen het streekplan Drenthe neemt de Zuidoosthoek, waarin Gees zich bevindt, een prominente plaats in.
Het stroomgebied van Loo- en Drostediep wordt als een waardevol cultuurlandschap van landelijke betekenis ontwikkeld, inclusief een blijvende landbouw.
Er wordt een restrictief beleid voor de dorpen gevoerd. In dit middenstroomse deel worden kwelsituaties met veel weidevogels ontwikkeld, waarbij de landbouw als grondgebruiker de rol van beheerder en voortbrenger
van streekeigen producten vervult.

Een goed bewaard natuurlijk schoon in Drenthe, Gees
In het vaak zo drukbefietste Drenthe is boswachterij Gees een stille oase.
Vennetjes en heidevelden doorbreken het patroon van de loofbomen die hier rond de jaren dertig
van de vorige eeuw werden aangeplant.
Aan de oostkant van de boswachterij is het uitzicht over de lager gelegen open graslanden mooi.
Net als de namen van die graslanden overigens:
waar elders vind je namen als Roonboom en Bergstukken?

Vakantie en Gees in Drenthe
Wilt u gaan genieten van uw vakantie en van Gees in Drenthe? Verblijf dan in het sfeervolle Hotel De Stobbe in Ruinen.
Het hotel beschikt over:

  • Brasserie
  • Spreukencafé
  • Lounge
  • Verwarmd binnenzwembad
  • Sauna
  • Mogelijkheid tot het reserveren van een massage
  • Gratis Wifi

Reserveer en bezoek het esdorp Gees vanuit het mooie Brinkdorp Ruinen

Gees Drenthe
directions_bus

Bushalte De Stobbe op 10 meter

restaurant

Culinair in de Brasserie

wifi

Free wifi

local_parking

Parkeerplaats, indoor fiets & motorstalling

Reserveer uw verblijf